Om klubben

Om SVIF

Det er svært at skrive en korrekt og sandfærdig historie om SVIF, da oprindelsen går langt tilbage og protokollerne desværre er forlist.

Men en ting ved vi med sikkerhed. Navnet SVIF, Skallerup- Vennebjerg Idrætsforening skyldes sammenlægning af to lokale foreninger: Skallerup Idrætsforening og Vennebjerg Gymnastik og Ungdomsforening i 1964.

Skallerup Boldklub menes at have rødder tilbage til først i år 1900 men det vides ikke bestemt. I 1934-35 blev fodboldklubben sluttet sammen med den lokale gymnastikforening og blev til Skallerup Idrætsforening. Med fodbold, håndbold og gymnastik gik den reorganiserede forening ud i hverdagen, hvor det rent sportslige kneb med at finde den rette placering.

I 1942-43 forsøgte man sig med et hold i JBU, men måtte melde fra pga. svigtende interesse. Det sidste forsøg blev gjort i 1951 og nu var SIF blevet tilført den nødvendige stabilitet, således at man ikke behøvede at frygte nye afbræk. Tilmed var holdet ganske udmærket, og da man fra kommunens side fik hjælp til at sætte fodboldbanen i brugbar stand, skulle det i løbet af få år være muligt at få sat sit seniorhold op i A-rækken.

Vennebjerg Gymnastikforening, der senere blev sammenlagt med ungdomsforeningen har rødder tilbage til før 1900, men også her er det egentlige stiftelsesår ukendt.

Gymnastikken foregik i Vennebjerg Forsamlingshus, som regel i uopvarmede lokaler, men ved særlige lejligheder, var der varme på kakkelovnen.

Det var også her de årlige baller blev holdt, som senere blev til mange i løbet af vinteren. Der skulle jo penge i kassen til den daglige drift og den tilskudsform vi kender fra kommunen i dag var ikke eksisterende.

I 1964 blev Skallerup Vennebjerg IF, i daglig tale: SVIF så dannet, idet de to foreninger fusionerede. Man havde ikke egne lokaler, men møderne blev holdt privat hos bestyrelsesmedlemmerne eller i forsamlingshusene i forbindelse med ballerne.

Det helt store løft til SVIF kom, da man i 1973 kunne indvie Skalleruphallen ved siden af centralskolen og lige op af boldbanerne. Det satte skub i aktiviteterne i lokalområdet.

Bestyrelsen blev også mere organiseret. 1979 startede bestyrelsen eget klubblad “SVIFFEN” som lige fra starten blev husstandsomdelt til alle husstande vest for Liver å, altså ikke kun til medlemmerne.

I mange år forsøgte bestyrelsen at få kommunen til at bygge til hallen, da den ved byggeriet i 1973 i sidste øjeblik blev reduceret væsentlig. Og endelig i 1994 fik hallen sin tilbygning med 2 omklædningsrum, yderlig rum til dommerne, flere toiletter, også til handicappede, et kontor til inspektøren og endelig et længe savnet cafeteria til afløsning for en lille kiosk.

SVIF´s Venner blev oprettet i 1991. SVIF´s bestyrelse mente, at der skulle være flere til at klare opgaverne. Ved at oprette en støtteforening, der kunne klare alle ikke idrætslige opgaver, kunne bestyrelsen koncentrere sig om det, de var valgt til. Nemlig at drive og udvikle idrætsområdet.

Det har vist sig at være en god satsning, især da der hidtil kun har være bestyrelser, der virkelig har gjort noget for at skrabe penge sammen til SVIF. Og samtidig med, at man har skaffet penge til driften af idrætten, har SVIF's Venner også givet medlemmerne store oplevelser.