Bestyrelsen
Bestyrelsemedlemmer
AB
Anette Bæk
61 68 42 68
File
Kevin Juhl-Thomsen
27 13 43 49
DZ
Ditte Zakarias
Formand
61 65 88 07
ER
Erik Rygaard
Formand Badminton
51 70 81 38
File
Jesper Staub Holm
Næstformand
20 92 74 03
File
Line Jungblut
Gymnastikformand
22 97 59 59
File
Finn Sørensen
Kasserer
21 75 71 74