SVIF's Venner
Hvem er SVIF's venner?

SVIF's Venner er støtteforening til SVIF.

Ved forskellige aktiviteter skraber vi penge sammen, som overrækkes ved den årlige generalforsamling i SVIF. Vi har i årenes løb kunnet overføre beløb i størrelsesordenen 15.000 - 100.000 kr.

Pengene skal, ifølge vedtægterne, bruges til ungdomsarbejdet i SVIF, som derfor bla. har kunnet køre med lave kontingentsatser i årenes løb.

Formand
File
Thomas R. Jensen
40 21 86 40
Faste aktiviteter

Salg af medlemskort
"Vennerne" sælger medlemskort i juni/juli.
Det kan også købes i cafeteriet eller ved henvendelse til Lone Sørensen tlf. 61 65 82 02
Priser for medlemskort: 80 kr. for familier.
60 kr. for enlige

Salg af klublotto
"Vennerne" sælger klublotto med 3 udtrækninger af gevinster
Der udloddes hver gang 9 gevinster på i alt 1600 kr.
Vinderne offentliggøres i SVIFFEN.
Klublotto købes hos  Lone Sørensen Tlf. 61 65 82 02
Pris for klublotto: 100 kr.

Cafeteria
"Vennerne" står for driften af cafeteriet i Skalleruphallen
Vi tilstræber at holde åbent, når der er aktiviteter i hallen eller på de udendørs baner.
Arbejdskraften er frivillige vagter.
Der er altid brug for nye hjælpere. Alle nye vagter får en grundig instruktion inden start.

Sponsorstøtte
"Vennerne" er altid på jagt efter sponsorer, og vi møder stor velvillighed mange steder. Vores sommerfestprogram, som uddeles i området, er baseret på annoncekroner fra sponsorer. Ligeledes er tombolaen til sommerfesten baseret på gevinster fra sponsorer. Endelig hentes der rigtig mange sponsorbeløb fra private og firmaer til vores årlige cykelløb.

Banko!

Husk, at vi holder banko i Skallerup Hallens cafeteria kl. 19.30 på følgende datoer:

13. Oktober 2021

17. November 2021

8. December 2021

12. Januar 2022

9. Februar 2022

9. Marts 2022

Bestyrelsen for SVIF´s Venner

Formand:

Thomas Rosenlund Jensen Tlf. 40 21 86 40 Mail: th.jensen@hotmail.com

Næstformand:

Esben Winther. Tlf. 30 25 78 01. Mail: info@at-h.dk

Sekretær

Brian Scharling. Tlf. 22 94 79 49. Mail. brian.scharling@gmail.com

Kasserer

Mads Thomsen. Tlf.  23 25 67 99. Mail.  Anine@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Claus Gregersen 21 13 90 98 sdr.molle@mail.tele.dk

Udlejning

Mads Thomsen Tlf. 23 25 67 99
Claus Gregersen Tlf. 21 13 90 98

Cafeteria

Maria Morild. Tlf. 60 16 20 24. Mail. mariamorild@hotmail.com


1.Suppleant

Michael Hansen. Tlf. 40 19 10 23.

2.Suppleant

 Mark Sømoe 53 35 93 11 marksoemoe@live.dk

3.Suppleant

Bent Kristensen. Tlf. 22 37 38 00

Observatør for SVIF

Line Jungblut tlf. 22 97 59 59 og Finn Sørensen. Tlf. 21 75 71 74

Regnskab.

Lone Sørensen. Tlf. 61 65 82 02

Følg SVIF's Venner på Facebook